Partners

Het is onze ambitie om Spoor 8 de spil te maken voor alle initiatieven rondom duurzaam leven. We zoeken daarom altijd pro-actief naar samenwerking. Ondersteunen dit door de mogelijkheid te bieden om kantoor- of vergaderruimtes te huren. Brengen interactie tussen alle aanbieders tot stand omdat dit weer kan leiden tot nieuwe vormen van cross- of up-selling. Met elkaar wordt Spoor 8 een unieke ontmoetingsplek waar authenticiteit, beleving van en commitment aan een betere wereld centraal staat.

Jij als ondernemer met een duurzame passie voelt zich bij ons thuis. Sluit je bij ons aan en elke dag kun je de zichtbaarheid van je producten en diensten vergroten. Elke dag kun je de dialoog aangaan met geïnteresseerde consumenten of in co-creatie werken aan de volgende versie van jouw product of dienst. Zo bouwen we samen een unieke verzamelplaats van producten, diensten en kennis die ons allemaal op weg kunnen helpen naar een duurzamere wereld.

Belangrijk voor ons is dat de deelname van bedrijven simpel, helder en doeltreffend is. Daarom kan bij Spoor 8 veel, is het meestal maatwerk en groeien we graag samen groter. Voor jouw aanbod is het goed om contact op te nemen met Karen Raatsie en te vertellen wat jouw plannen en ambities zijn.

Waar

Bij WAAR kom je voor een goed cadeau met een goed verhaal. We verkopen een gevarieerd assortiment mode- en woonaccessoires, food en boeken. Al onze producten zijn op een of andere manier duurzaam geproduceerd. Fairtrade, biologisch, ecologisch, recycled of gemaakt in sociale werkplaatsen. We besteden veel aandacht aan het design van ons assortiment. En koop je een cadeau bij WAAR dan pakken we ’t altijd prachtig voor je in.

Agrodome

Stichting Agrodome wil de milieu- en in het bijzonder de klimaateffecten van de bouwproductie terugdringen. Door traditionele bouwmaterialen te vervangen door materialen gemaakt van oneindig beschikbare grondstoffen en grondstoffen die ook op de langere termijn ruim beschikbaar zijn, is al heel veel mogelijk.

Het gaat hierbij met name om nagroeibare grondstoffen van biotische (meestal plantaardige) herkomst en om minerale grondstoffen met een geringe milieubelasting in hun levenscyclus. Bovendien kiest de Stichting voor grondstoffen die niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Stichting Agrodome zet zich in om op korte termijn een verandering op gang te brengen waarin de bouwproductie overgaat naar een zo groot mogelijk aandeel van deze grondstoffen in de productie van bouwmaterialen, -producten en -systemen. Hiermee wil Stichting Agrodome mede een bijdrage leveren aan de nationale en Europese eisen en doelstellingen ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

X